Onderzoekers brengen regionale innovatie in kaart

NIJKERK – Hoe is het gesteld met innovatie in de regio? Wat vinden innovatieve bedrijven belangrijk en waar lopen ze tegenaan? Dat is voor het eerst in kaart gebracht in de Innovatiemonitor Regio FoodValley.

Gerke van Zalk, voorzitter van de BHN en de verenigde ondernemersverenigingen in de Valleiregio (FOV) ontving het eerste exemplaar. Uit een enquête onder ruim 1200 regionale bedrijven komt naar voren dat er het meest geinnoveerd wordt in de creatieve industrie, de ICT-sector, door foodbedrijven en ondernemingen die zich bezig houden met energie- en milieutechnologie. De bouw- en transportsectoren innoveren volgens de onderzoekers het minst.

De innovaties waar bedrijven aan werken zijn in de meeste gevallen productinnovaties. Ook procesinnovaties komen veel voor. Overall gezien, wordt het minst geïnnoveerd in de externe organisatie van bedrijven.

Naar dertien innoverende bedrijven – waaronder DAW Nederland uit Nijkerk – is verdiepend onderzoek gedaan. DAW Nederland is actief in de professionele verfindustrie en thermische gevelisolatie. Het bedrijf ontwikkelt en introduceert al jarenlang innovatieve producten die het milieu ontzien, zoals een binnenmuurverf zonder aardolie en isolatiemateriaal op basis van hennep (Capatect Natuur+).

Het verdiepende onderzoek bestond uit een interview over de innovatie, het ontwikkeltraject daartoe, de introductie op de markt, en de verwachting voor de toekomst. Uit het verdiepende onderzoek kwam onder meer naar voren dat subsidies vooral handig zijn in de start-upfase, maar niet helpen bij de overbrugging naar de groeifase. Ook gaven de innoverende bedrijven aan dat er behoefte is aan een marktplaats voor innovatie en miniclusters waarin groepen bedrijven samenwerken aan innovatie.

De innovatiemonitor is een initiatief van de Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van acht gemeenten waartoe ook Nijkerk behoort. De monitor moet meer inzicht geven in regionale innovatie, die innovatie stimuleren en bijdragen aan verbinding tussen innoverende bedrijven in de regio. Het onderzoek wordt daarom de komende jaren herhaald, zodat er ook trends en ontwikkelingen gesignaleerd kunnen worden. De resultaten van de eerste monitor zijn te vinden op www.regiofoodvalley.nl/innovatie.

Geplaatst op: 25-10-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.