Bedrijfsopvolging? Start tijdig met het voortraject

Nu het veel ondernemers weer economisch voor de wind gaat, komt weer vaker de vraag op of de onderneming op fiscaal vriendelijke wijze kan worden overgedragen aan de volgende generatie.

Wanneer er namelijk schenkbelasting moet worden betaald of moet worden afgerekend in de inkomstenbelasting, kan de continuïteit van de onderneming in gevaar komen. Dit geldt uiteraard ook bij het overlijden van de ondernemer. De inkomstenbelastingclaim kan, onder voorwaarden, worden doorgeschoven. Voor de erf- en schenkbelasting is er ook een faciliteit in het leven geroepen, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

De BOR
De BOR is een (gedeeltelijke) vrijstelling van Schenk- of Erfbelasting bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen. Wanneer een onderneming geschonken wordt of bij het overlijden van de ondernemer vererft naar de erfgenamen, moet er in principe over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting worden betaald. Wordt de onderneming voortgezet, dan kan – onder voorwaarden – gebruik worden gemaakt van de BOR. In dat geval is minder of zelfs geen belasting verschuldigd. Voor eventueel nog verschuldigde erfbelasting wordt 10 jaar (rentedragend) uitstel van betaling verleend.

Om een beroep te kunnen doen op de BOR, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:
Het moet gaan om ondernemingsvermogen (maximaal 5% mag bestaan uit beleggingsvermogen) in een materiële onderneming. Kasgeld-BV’s kwalificeren niet voor de BOR, vastgoed-BV’s soms wel en soms niet, dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden;

De overledene moet minimaal één jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest, een schenker moet minimaal vijf jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest;
De verkrijger moet de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten. In geval van een NV of BV moet de verkrijger de aandelen minimaal vijf jaar in zijn bezit houden en moet de NV of BV de onderneming minimaal vijf jaar voortzetten.

Vrijstelling
Wanneer de onderneming wordt voortgezet, kan de voortzetter een vrijstelling voor de erf- of schenkbelasting krijgen. Hoe hoog deze vrijstelling is, is afhankelijk van de waarde van de onderneming. De vrijstelling bedraagt 100% tot een ondernemingsvermogen van € 1.071.987. Over het meerdere bedraagt de vrijstelling 83%. De vrijstelling is overigens voorwaardelijk: mocht niet meer aan de voorwaarden worden voldaan, dan is er alsnog erf- of schenkbelasting verschuldigd.

Goede voorbereiding van groot belang
Zoals aangegeven is toepassing van de BOR aan een aantal voorwaarden verbonden. In bedrijfsopvolgingstrajecten is de BOR vaak een belangrijk onderwerp en regelmatig is deze niet toepasbaar binnen de huidige structuur. Wanneer een bedrijfsopvolging aanstaande is, laat de situatie dan eens goed in kaart brengen en waar nodig aanpassen, zodat tijdig wordt voorgesorteerd op toepassing van de BOR.

Wilt u eens sparren over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Remco Nonkes is adviseur en accountant bij Alfa Accountants en Adviseurs

Geplaatst op: 03-09-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.