50-jarige BHN: ‘Doorpakken de komende jaren’

NIJKERK – Het motto van de BHN voor de komende jaren? Doorpakken! In een kersvers visiedocument zijn daarom highlights vastgesteld die voorzitter René Krebber namens het bestuur met veel enthousiasme toelicht.  

Belangenbehartiging
Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk heeft een stevige positie ingenomen in het regionale economische netwerk. Daarbij is belangenbehartiging altijd een belangrijke poot geweest onder de BHN, aldus René Krebber. “Het is van groot belang dat ondernemers zich als een collectief opstellen richting overheden en andere gesprekspartners in het economisch en maatschappelijk leven. Om ons heen worden er allerlei beslissingen genomen die ons als ondernemers direct raken. Dat we een stem hebben in die ontwikkelingen is des te belangrijker. Aan ons als bestuur enerzijds de taak om op de hoogte te zijn van alle lokale en regionale economische ontwikkelingen, en anderzijds om de BHN-leden daarvan op de hoogte te houden. Dat kan altijd beter, en daarom heeft dat onze volle aandacht.”

Neem de ‘Omgevingsvisie gemeente Nijkerk 2040’, geeft Krebber aan. Hoe ziet de gemeente Nijkerk er in de toekomst uit? “Deze Omgevingsvisie maken we met elkaar en het bedrijfsleven moet daar nadrukkelijk in meedenken. Bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid en werken en ondernemen in de gemeente. Of om groen, water, het klimaat en nieuwe energie. Onlangs heeft BHN op uitnodiging van Jan Willem van Noort van de gemeente Nijkerk een online bijeenkomst bijgewoond om te brainstormen over de economische visie van de gemeente.”

Kennis delen
De BHN wil een bedrijvenkring zijn die de ontwikkeling van ondernemers (mede-)faciliteert. Daarom is een tweede belangrijk kernpunt van de BHN het organiseren van lezingen, workshops en bijeenkomsten waar leden geïnformeerd worden over allerlei relevante ontwikkelingen. “Denk aan onderwerpen als de Regionale Energie Strategie (RES) waar we als ondernemers allemaal een bijdrage aan moeten leveren. Of heel praktisch: als BHN kunnen we elkaar de weg wijzen in het aanvragen van subsidies. Maar ook bezoeken aan bedrijven die vooruitlopen op de energietransitie zijn heel informatief. Als ondernemers kunnen we ontzettend veel van elkaar leren door te laten zien hoe onze bedrijfsprocessen werken en welke stappen we daarin zetten. En hoe meer leden zich bij de BHN aansluiten, hoe diverser ook de groep deelnemers is die aan dit soort activiteiten deelneemt, en hoe interessanter het wordt.”

Netwerken en ondernemerschap versterken
Workshops, bedrijfsbezoeken, diners en sportieve evenementen plannen: stuk voor stuk bijeenkomsten die BHN-leden helpen om hun netwerk uit te breiden. Door corona is de verbinding tussen ondernemers op de achtergrond geraakt en de BHN heeft op dat vlak zeker wat in te halen, vindt Krebber. “Een belangrijk doel van een ondernemersvereniging is om bedrijven aan elkaar te introduceren, ze gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en te versterken. Zeker bedrijven die te lijden hebben gehad, kunnen profiteren van het opdoen van nieuwe contacten die wellicht weer nieuwe zakelijke kansen bieden. Er is sowieso behoefte aan het delen van expertise en aan sparringpartners. Dat maakt dit netwerk zo waardevol.”

De voordelen
Hoe je als ondernemer je voordeel kunt doen met een BHN-lidmaatschap? “We zijn een club met ruim 150 leden. Dat vormt een interessante visvijver waarbinnen volop genetwerkt kan worden en waar je connecties kan maken die wederzijdse versterking geven. Maar onderschat ook niet wat er online gebeurt. Op onze website wordt volop nieuws gedeeld over onze leden, en als je zelf producten of diensten onder de aandacht wilt brengen, dan kan je hier op eigen initiatief nieuwsberichten plaatsen. De website wordt goed bezocht, en zo bereik je in één klap een heleboel mensen.” Op de website zijn bovendien bedrijfsfilmpjes te zien waarin een kijkje wordt genomen in de keuken van BHN-leden. “Hier is een eerste start mee gemaakt, ondernemers die interesse hebben kunnen zich hiervoor aanmelden.”

Nog een voordeel van het lidmaatschap is dat de BHN gesprekspartner is van de gemeente Nijkerk. Eens per jaar is er een bijeenkomst met de gemeente en rond verkiezingstijd wordt er een politiek debat georganiseerd waarin ondernemers en ambtenaren met elkaar in debat gaan. “We zullen onze leden uitdagen om de discussie aan te gaan en op een positieve manier invloed uit te oefenen op de beleidsvoering van de gemeente, zeker met het huidige spanningsveld met corona- en klimaatvraagstukken. Er is nog veel werk aan de winkel op deze gebieden.”

www.bhninfo.nl

Geplaatst op: 29-10-2021

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.