Samen plannen maken, samen plannen uitvoeren

De economie trekt zich over het algemeen weinig aan van verkiezingen. Dat is in Nijkerk niet anders. Maar dat ik ook de komende vier jaar de kans krijg om samen met u verder te bouwen aan die economie? Dat is iets waar ik dankbaar voor en stiekem ook een beetje trots op ben. 

In de afgelopen vier jaar zijn er mooie samenwerkingen en verbindingen tot stand gekomen die nu een vervolg kunnen krijgen. We ontwikkelden samen een brede economische visie en een visie op de vrijetijdseconomie. Het Food Production Cluster krijgt steeds meer vorm, ook over gemeente-, regio en provinciegrenzen heen. Maar ook op andere terreinen weten ondernemers elkaar en de gemeente goed te vinden. En we investeerden veel tijd en energie in het samenbrengen van ondernemers, bijvoorbeeld binnen de Food Academy Nijkerk en Ondernemers aan het Water.

Bloeiende economie, brede welvaart
De komende vier jaar bouwen we met een coalitie van CDA, PRO21 en VVD verder op dat fundament. We zetten in op een bloeiende economie die bijdraagt aan de brede welvaart en het welzijn voor alle inwoners en ondernemers. We kiezen voor groei in balans, met onder andere oog voor duurzaamheid, een slimme verdeling van schaarse ruimte en evenwicht tussen wonen, werken en recreëren.

Samen werken in de uitvoering
Het coalitieakkoord dat we sloten is bewust geschreven op hoofdlijnen. Dat zorgt ervoor dat we wendbaar en flexibel kunnen meebewegen met economische veranderingen. Het past ook bij de principiële keuze die we gemaakt hebben om samen te werken. Met de raad, met inwoners én met ondernemers. Niet alleen als we economische plannen maken, maar juist ook als we ze gaan uitvoeren.

Kunst en cultuur verbinden met economie
Ik zie daarbij nog veel verbindingskansen binnen mijn portefeuille, waar de komende vier jaar ook cultuur en erfgoed binnen vallen. Kunst kan bijvoorbeeld een waardevolle bijdrage leveren aan een levendige binnenstad en culturele evenementen dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie. Ik kijk ernaar uit om daar te zoeken naar synergie, waarbij de investeringen die we doen meer doel dienen en goed benut worden.

Mariëlle Broekman-van der Pers is wethouder van de gemeente Nijkerk. Ze houdt zich onder andere bezig met economie, werk en inkomen, inburgering, cultuur en erfgoed.

www.nijkerk.eu

Geplaatst op: 06-07-2022

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.