Fiscale eenheid op de schop!?

Zeer recent heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat bepaalde elementen van de Nederlandse fiscale eenheidsregeling ook van toepassing zijn in buitenlandse concernverhoudingen. Staatssecretaris Snel heeft snel en rigoureus ingegrepen. Het MKB wordt daarbij maar eventjes ontzien.

Bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt er belasting geheven alsof er maar één belastingplichtige is. Dat betekent bijvoorbeeld dat interne winsten en verliezen onderling direct worden verrekend. Eén van de voorwaarden is wel dat de vennootschappen die een fiscale eenheid willen vormen allemaal in Nederland gevestigd zijn.

Een leuk fiscaal trucje was om – los van een fiscale eenheid – winst uit te keren door een werkmaatschappij aan een (buitenlandse) moedermaatschappij, waarna de moedermaatschappij dit dividend weer terugleende aan haar dochter. De winst kon belastingvrij worden uitgekeerd op basis van de deelnemingsvrijstelling en de op de lening te betalen rente kon worden afgetrokken door de dochtermaatschappij. De wetgever heeft deze ‘structuren’ getorpedeerd door de aftrek van dit soort ‘gecreëerde’ rente niet (meer) toe te staan.

Binnen een fiscale eenheid heeft zo’n renteaftrekbeperking totaal geen gevolg, want er is maar één belastingplichtige. Maar in gevallen waarin op grond van het vestigingsvereiste geen fiscale eenheid mogelijk is, doet de renteaftrekbeperking zich wél gelden. En dat is, volgens het Hof van Justitie, niet eerlijk.

Het Hof heeft Nederland daarom opgedragen om bepaalde voordelen van de fiscale eenheid ook in buitenlandse situaties toe te staan. De staatssecretaris repareert dit nu door te bepalen dat in alle gevallen – dus ook in puur nationale situaties – voor bepaalde elementen moet worden gedaan alsof er geen fiscale eenheid is. Deze reparatiemaatregel geldt vanaf 25 oktober 2017, 11.00 uur.

Om het MKB tegemoet te komen, wordt nu wel een overgangsmaatregel geïntroduceerd. Deze ziet toe op de renteaftrekbeperkingen die gelden voor bepaalde groepsleningen. Als de totale rente op dergelijke leningen binnen de fiscale eenheid niet meer bedraagt dan € 100.000, hoeft, onder voorwaarden, tot en met 31 december 2018 nog geen rekening te worden gehouden met een eventuele renteaftrekbeperking.

We spitten graag de gevolgen verder met u door!

Mr. Bram Faber
Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
T 033-30 332 30 | E bfaber@schuiteman.com

www.schuiteman.com

Geplaatst op: 20-06-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.