4 jaar bouwen aan de lokale economie

Als ondernemer ben je waarschijnlijk gewend om snel te schakelen. De dynamiek in gemeentelijke processen is vaak anders. Maar kijk je terug op wat we in de afgelopen collegeperiode bereikt hebben? Dan hebben we op economisch vlak een flinke stap vooruitgezet!

Neem bijvoorbeeld de oprichting van de Food Academy Nijkerk (FAN). De FAN fungeert als vliegwiel voor intensievere samenwerking tussen food- en foodgerelateerde bedrijven in Nijkerk, met plannen voor een business driven campus. Inmiddels hebben we samen met buurgemeenten Barneveld en Scherpenzeel een onderzoek in gang gezet om de kansen voor een food production cluster te verkennen.

Duidelijke visies
Verder zijn er een nieuwe structuurvisie voor de detailhandel, een nieuwe visie op de vrijetijdseconomie en een brede economische visie voor Nijkerk gerealiseerd. Daarin hebben we een antwoord geformuleerd op de opgaven, ontwikkelingen en economische kansen die er liggen voor het Nijkerkse bedrijfsleven. Beleidsstukken die eigenlijk veel meer zijn dan dat, omdat we ze samen met ondernemers hebben gemaakt.

Meer verbinding
Misschien ben ik daar nog wel het meest trots op, als ik terugkijk op vier jaar als wethouder van de gemeente Nijkerk. Op de verbinding die tot stand is gekomen. Ondernemers uit de recreatie- en toerismesector die elkaar gevonden hebben en samenwerken met winkeliers uit de binnenstad; horecaondernemers zijn nu betrokken bij de Nijkerkse Ondernemers Vereniging; de integrale city marketing-aanpak die tot stand is gekomen. En het gezamenlijke overleg dat we als gemeente hebben met de ondernemersverenigingen uit alle kernen.

Ere wie ere toekomt
De credits daarvoor komen in belangrijke mate toe aan anderen. Zonder de betrokkenheid en de wil van al die Nijkerkse ondernemers die meedenken en meepraten, was dit niet gelukt. Dat geldt ook voor de inzet van het team economie van de gemeente Nijkerk, dat staat als een huis. Het was een voorrecht om in de afgelopen vier jaar met jullie allen samen te werken aan een sterke lokale economie. Een economie waar we trots op mogen zijn, omdat die behoort tot de top van Gelderland en als je naar het mkb kijkt zelfs tot de top van Nederland. Een prachtig vertrekpunt dat volop energie geeft voor alle economische kansen én uitdagingen die in de komende vier jaar voor ons liggen als gemeente en lokaal bedrijfsleven!

Mariëlle Broekman-van der Pers is wethouder van de gemeente Nijkerk.

wwww.nijkerk.eu

Geplaatst op: 22-04-2022

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.