Energieneutraal in 2050: wat betekent dat voor bedrijven?

Nijkerk wil in 2035 CO2-neutraal zijn en in 2050 helemaal energieneutraal. Om die doelen te bereiken, werd onlangs een routekaart vastgesteld. Wat betekent dat voor Nijkerkse bedrijven?

Het doel
CO2-neutraal houdt in dat we in Nijkerk in 2035 20% minder energie gebruiken, 20% van onze energie duurzaam opwekken en 60% van ons niet-duurzame energieverbruik compenseren. Energieneutraal betekent dat de gemeente, bedrijven en inwoners van Nijkerk evenveel energie opwekken als ze zelf verbruiken.

Spoor 1: Energiebesparing
Om de doelen te halen is het nodig dat het energieverbruik in Nijkerk omlaag gaat. De inschatting is dat een besparing van circa 50% in 2050 mogelijk is. Die besparing moet onder meer komen van het verduurzamen van vastgoed. Commercieel en maatschappelijk vastgoed nemen samen ruim 17% van het energieverbruik voor hun rekening. Kantoren moeten in 2023 minimaal label C hebben. Daarnaast zijn bedrijven met een verbruik van > 25.000 m3 gas of >50.000 kWh elektriciteit per jaar verplicht om besparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of lager toe te passen. Ook op het gebied van mobiliteit (31% van het energieverbruik) kan een besparing gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door het verduurzamen van vrachtwagenvloten of gezamenlijk laden en lossen.

Spoor 2: Opwekken van duurzame energie
De komende jaren gaan we veel meer duurzame energie opwekken. In eerste instantie komt die energie vooral van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. Die zijn namelijk het snelst te plaatsen. De komende vier jaar is de bedoeling dat er op 2200 daken zonnepanelen bijkomen. Ondertussen schept de gemeente ook de kaders voor zonne- en windenergie, zodat over 1-3 jaar de eerste zonnevelden en over 5-7 jaar de eerste windturbines gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk komen er in Nijkerk naar schatting zo’n 8 windturbines, 184 hectare aan zonnevelden en hebben alle gebouwen zonnepanelen.

Samenwerking
De gemeente Nijkerk stimuleert en faciliteert de energietransitie. De gemeente werkt daarbij in vier programma’s: Opwek van duurzame energie (1), Warmte- en energiebesparing (2), Duurzame mobiliteit (3), Communicatie en participatie (4). Er komt extra capaciteit voor het gemeentelijke energietransitieteam. Om de doelen te behalen wordt er samengewerkt met inwoners en bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat de baten van de transitie zoveel mogelijk terug gaan naar de samenleving.

Kijk op www.nijkerk.eu voor de volledige routekaart.

Geplaatst op: 12-09-2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.