Dit wil de politiek met de Nijkerkse economie

Op 21 maart mogen we naar de stembus. Heb je als ondernemer geen zin om alle verkiezingsprogramma’s door te worstelen? Business in Nijkerk zet de economische highlights uit de verkiezingsprogramma’s voor je op een rij.

Laten we voorop stellen: alle partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben het beste voor met de economie. Ze strooien scheutig met complimenten aan u als ondernemer. U bent onmisbaar en een banenmotor (VVD), men is trots (De Lokale Partij) en waardeert u (CDA). Dat is fijn om te weten als u binnenkort één van de raadsleden tegen het lijf loopt. Maar voor complimenten koopt u natuurlijk niets. Wat gaan de politieke partijen voor u doen in de komende vier jaar?

VVD
Van de VVD verwacht u natuurlijk een stevige economische paragraaf en die is er dan ook. Ondernemers met een liberaal hart zullen blij worden van de stevige toon. Schrijf ondernemers niet voor hoe ze hun bedrijf moeten runnen, maar geef ze de ruimte, faciliteer ze en werk zoveel mogelijk mee. Schrap overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels. Weg met bureaucratische procedures. En dat in nog een aantal varianten.

Volgens de VVD is er tot 2025 voldoende ruimte voor bedrijven om uit te breiden, waarbij de partij graag meer dienstverleners en kennisintensieve bedrijven naar Nijkerk wil lokken. Ook recreatieve ondernemers moeten een zetje in de rug krijgen van de gemeente, onder meer doordat de gemeente Nijkerk op de toeristische kaart zet. Ook snel internet in de gehele gemeente en een betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt staan op het liberale verlanglijstje.

In de gevoelige parkeerdiscussie laveert de VVD naar een middenpositie. Betaald parkeren in de binnenstad van Nijkerk zal ‘waarschijnlijk onvermijdelijk’ zijn, maar de VVD wil ruimte geven voor proeven met onbetaald parkeren en de parkeertarieven mogen de komende vier jaar niet omhoog. De VVD bekent verder kleur als het om de zondagsopenstelling gaat. “Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Inwoners kunnen zelf bepalen wanneer zij van het winkelaanbod gebruik willen maken. Dit is de ruimte die de winkeltijdenwet biedt en die wij onze ondernemers willen geven.”

CU/SGP
In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP proef je nog altijd de pijn over die zondagsopenstelling. Drie jaar geleden was het aanleiding om uit de coalitie te stappen, maar nu schrijft de combipartij dat het met ‘inachtneming van die werkelijkheid’ de zondagsrust zo veel mogelijk blijft bevorderen. Mogelijk een breekpunt minder dus bij de onderhandelingen ná 22 maart.
De ChristenUnie-SGP wil de rode loper uitleggen voor ‘kennisintensieve, hoogwaardige werkgelegenheid met een duurzaam karakter’ die zich in Nijkerk willen vestigen. Zij komen als het aan de partij ligt terecht op circulaire bedrijventerreinen, waar alles maximaal is gericht op hergebruik. En worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen in te zetten, bijvoorbeeld door meer elektrische laadpalen te plaatsen op werklocaties. Ondernemers mogen bovendien meedenken over een gemeentelijke energietransitieplan om de Nijkerkse klimaatdoelstellingen (CO2-neutraal in 2035) te halen.

Als het gaat om de Nijkerkse binnenstad ziet de christelijke combinatiepartij graag een geconcentreerd winkelgebied met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Restaurants en kroegen gaan niet langer open dan nu het geval is, als het gaat om parkeren houdt de partij haar opties open. Er moeten ‘voldoende’ parkeerplaatsen zijn op ‘acceptabele afstand’ van de winkels en ‘als beschikbaarheid van parkeermogelijkheden gebaat is bij een vorm van tijdsregulering of betaling, is het verstandig daar gebruik van te maken’. Dat kan nog alle kanten op. Of toch niet? Want dit alles moet wel kostenneutraal plaatsvinden.

PRO21
PRO21 heeft op dat terrein geen behoefte om kool en geit te sparen. De lokale coalitie van de PvdA, D66 en GroenLinks wil dat centrumgebieden meer een ontmoetingsfunctie krijgen en dat houdt onder meer in dat in de Nijkerkse binnenstad auto’s alleen nog welkom zijn als dat niet anders kan. Betaald parkeren wordt de norm en het aantal shop & go-parkeerplaatsen wordt beperkt. Om de bereikbaarheid te verbeteren moet er verder een samenhangend verkeersplan komen, inclusief een visie op de oostelijke rondweg. In het verkiezingsprogramma van lijstrekker Nadya Aboyaakoub en consorten verder ook veel aandacht voor duurzaamheid. Als het aan PRO21 ligt gaat de gemeente circulair inkopen en dan als het even kan bij bedrijven uit Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. U kunt bovendien de koffie klaarzetten voor een gesprek over ‘schoon’ ondernemen en de kringloopeconomie. Verder bevat het programma op economisch gebied vooral hoofdlijnen en vergezichten. “We willen dat het economisch goed blijft gaan in onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, er is genoeg ruimte voor bedrijvigheid”, schrijft de partij. Om dat te bereiken moet de gemeente slim regionaal samenwerken en initiatieven ondersteunen om centrumgebieden opnieuw uit te vinden. Dat biedt nog volop ruimte voor inkleuring samen met eventuele coalitiepartners.

De Lokale Partij
De Lokale Partij – met zittend economisch wethouder Patricia van Loozen – zet meteen de toon als het gaat om economische ontwikkeling. Die moet passen binnen de kernen en rekening houden met natuurbelangen. Kwaliteit boven kwantiteit, aldus de partij die verder komt met een rijtje aan actiepunten. De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt dient versterkt te worden, de BIZ komt weer op de agenda, net als de niet-voltooide rondweg. Winkels blijven op zondag open als het aan de lokalen ligt. Bedrijven kunnen straks met al hun vragen terecht bij een bedrijvenloket, waar voor beginnende ondernemers een starterspakket klaar wordt gelegd. Als het even kan dingen lokale bedrijven straks mee naar lokale aanbestedingen en er komt meer ruimte voor evenementen in de binnenstad. De balans blijft keurig in het midden met wat voorstellen die ook de VVD kunnen bekoren: geen onnodige lastenstijgingen, liever minder regels en bureaucratie. De partij manoeuvreert tot slot handig rond het hypergevoelige parkeerdossier. Over het statement dat de binnenstad voldoende bereikbaar is en er ook geparkeerd kan worden, zal niemand kunnen vallen.

CDA
Het CDA zet in op een ‘eerlijke economie’. Die eerlijkheid zit hem vooral in de balans. Economische groei waar iedereen van mee profiteert, met oog voor natuur, milieu en leefbaarheid. Duurzaamheid telt zwaar voor het CDA. Zo wil de partij – met zelfstandig accountant Joop van Ruler aan het roer – dat de gemeente in haar aanbestedingsbeleid de CO2-prestatieladder hanteert en circulair inkoopt. Als het aan de christendemocraten ligt, zet Nijkerk verder in op het binnenhalen van bedrijven met hoogwaardige arbeid of een innovatieve focus zodat de werkgelegenheid voor middelbaar en hoger opgeleiden toeneemt. Leegstand op bedrijventerreinen moet teruggedrongen worden door ‘creatieve experimenten’ toe te staan, voor de winkelcentra ziet het CDA concentratie als oplossing. In het verlengde is de partij terughoudend als het gaat om nieuwe winkelmeters. Die komen er zeker niet bij in het centrum en daarbuiten alleen als winkels een wijkfunctie hebben. Het CDA toont lef met een nieuw pleidooi voor een BIZ en een gedetailleerde visie op parkeren in de Nijkerkse binnenstad, waarbij de partij opteert voor een mix van grondgebonden parkeerplaatsen en parkeergarages. Eén of twee uur gratis parkeren is geen taboe voor de partij, ook als dat niet kostendekkend uit kan.

Geplaatst op: 05-03-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Nijkerk

Business in Nijkerk is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Nijkerk.